Nederlands

Champollion ontwikkelt sinds 1986 software voor de grafische markt. Daarbij willen we niet "Het wiel opnieuw uit te vinden".  Juist in dit marktgebied is er een grote verscheidenheid aan software programma's die onderling gekoppeld moeten worden. Dit lossen we op door gebruik te maken van de scripting mogelijkheden van de applicaties óf door een geheel nieuwe interface te schrijven.  We werken hiervoor samen met diverse leveranciers en Nederlandse vertegenwoordigingen hiervan. Ons marktgebied is echter niet beperkt tot Nederland, internet is immers grenzeloos.

De doelstelling van het bedrijf -het met elkaar laten praten van applicaties - is terug te vinden in de naam Champollion. Hij ontcijferde de steen van Rosetta waardoor de Egyptische hierogliefen leesbaar werden.

 

English

Champollion develops since 1986 software for the graphic industry. In this market a large number of applications is used to produce newspapers, magazines and web pages. Using scripts or software development we get an optimum interfacing between applications. We work in cooperation with vendors and their dealers in The Netherlands. But our market is not limited to The Netherlands, internet opens all borders.

The mission of Champollion - translating the different languages applications speak - is also referred in its name.
Jean Francois Champollion decrypted the Rosetta stone and made it possible to read the Egyptian hieroglyphs.

 

Voorkeuren

Style Licht | Donker
Corps Klein | Middel | Groot